Merken
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van KMG b.v.. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) de naam KMG, Afterburner, Freak Out, Tango, Experience, Tropical Trip, Discovery en de daarbij behorende logo's. Ongeautoriseerd gebruik van deze merken is strikt verboden.
Auteursrechten
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van KMG b.v.. Ongeautoriseerd gebruik van deze materialen is strikt verboden.

Het is u evenwel toegestaan materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt. Aan de inhoud van deze site kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. KMG en de met haar gelieerde maatschappijen en/of haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

 

Terug